Ben je van plan een tatoeage te laten plaatsen?

De GGD vindt het van belang om je van tevoren te informeren over een aantal mogelijke risico`s. Het aanbrengen van een tatoeage is een huiddoorborende handeling. Door een juiste werkwijze en een juist gebruik van de apparatuur moet voorkomen worden dat je besmet wordt met bloedoeverdragende ziekten,zoals Hepatitis B en C . Daarnaast kunnen door slechte verzorging en onhygiënische behandeling (zowel door jezelf als door de behandelaar) wondinfecties ontstaan die schadelijk zijn en je tatoeage er niet mooier op maken.

Voordat je een tatoeage laat aanbrengen word je gevraagd een toestemmingsformulier (een verklaring) in te vullen.

In dit formulier staan o.a. een aantal vragen over je gezondheid.

Je gezondheid:

Als je lijdt aan een van de onderstaande gezondheidsklachten raadt de GGD je af om een tatoeage te laten aanbrengen.

Diabetes

Hemofilie

Chronische huidziekte

Contactallergie

Immuunstoornis

Hart en vaat afwijkingen

Bij het gebruik van antistollingsmiddelen (bloedverdunnende middelen)

Op plaatsen waar je plastische chirurgie of radio therapie hebt ondergaan

Op plaatsen waar zich bulten, donkere moedervlekken, zwellingen of andere vormen van irritatie op je lichaam voordoen.

Tijdens het aanbrengen van de tatoeage mag je niet onder invloed van alcohol of drugs zijn.

Ook indien je zwanger bent, wordt het aanbrengen van een tatoeage afgeraden. Elders op de site lees je hierover meer.

Zorg dat je goed uitgerust bent, goed hebt gegeten, en breng de tatoeëerder op de hoogte van zaken waarvan je denkt dat deze belangrijk zijn.

(bijvoorbeeld medicijn gebruik, recente zwangerschap allergieën, overgevoeligheidsreacties, onder behandeling zijn van een dermatoloog e.d.)

Nog een laatste tip. Bij het aanbrengen van een tatoeage start het lichaam binnen ongeveer een kwartiertje met de aanmaak van endorfine, een natuurlijke pijnstiller. De aanmaak van endorfine vraagt extreem veel suiker van het lichaam en daardoor kan men zich erg flauw gaan voelen. Om dit te voorkomen kun je een uur van te voren starten met Dextro Energy (om het half uur) of een andere suikerbom. Liefst geen energy drankjes. Ook kan het drinken van appelsap van te voren, nuttig zijn. Dit zou ertoe bijdragen dat de inkt beter in de huid blijft zitten na het aanbrengen.

Richtlijnen:

In Nederland geldt een wet die van toepassing is op het zetten van tatoeages. Het landelijk centrum hygiëne en veiligheid heeft hygiëne richtlijnen opgesteld en de tatoeëerders zijn verplicht deze richtlijnen na te leven.

De GGD en voedsel en waren autoriteit controleren 1 keer per 2 jaar of de tatoeage studio`s zich houden aan de richtlijnen.